ABC Consulting

Pojišťovací makléři

ABC Consulting pomáhá svým klientům už 20 let!

Zakládáme si na osobním přístupu ke klientovi během celé doby spolupráce. Náš tým odborníků zajišťuje kompletní servis od návrhu pojistné smlouvy až po likvidaci škodných událostí.

Postaráme se o Vás po celou dobu obchodního vztahu a vážíme si dlouhodobé spolupráce.

Budeme Vám nablízku při jednání s pojišťovnami, především v rámci řešení likvidace škodných událostí.

Přátelský přístup

Můžete nás osobně navštívit v našich prostorách v Domažlicích v ulici Husova Třída 41.

Poradíme s výběrem

Vždy stavíme na první místo zájmy klienta a snažíme se najít produkt, který naplní jeho očekávání a ochrání jeho zájmy v případě škodný události.

Kvalita pojištění

Zastupujeme klienty při vyjednávání pojistných podmínek s pojišťovnou i v průběhu řešení pojistné události.

Záruka spokojenosti

Už 20 let jsme tu pro Vás a pro ochranu Vašich snů.

Jak postupovat při škodné události

Spolupráce

Služby spojené s likvidací pojistných událostí a zajištění oprávněných nároků klienta a jednání s pojišťovnami považujeme za nedílnou a podstatnou součást naší spolupráce.

ABC Consulting s.r.o. Vám pomůže s řešením škod a zastoupí Vás při jednání s pojišťovnou

Jaké druhy pojištění nabízíme?

Pojištění vozidel

‣ Povinné ručení
‣ Havarijní pojištění
‣ Pojištění skel (čelního skla)
‣ Úrazové pojištění osádky nebo pouze řidiče
‣ Pojištění zavazadel nebo věcí pro služební účely
⇒ Zobrazit více

Pojištění odpovědnosti

‣ Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele a právnických osob
‣ Pojištění profesní odpovědnosti
‣ Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
‣ Pojištění odpovědnosti zasílatele
‣ Pojištění odpovědnosti municipalit
⇒ Zobrazit více

Pojištění občanů

‣ Cestovní pojištění
‣ Individuální pojištění movitých věcí (např. zdravotní pomůcky)
‣ Pojištění lodí
‣ Pojištění nákladů na veterinární léčbu zvířat
‣ Pojištění nemovitosti a domácnosti
⇒ Zobrazit více

Pojištění majetku podnikatelů

‣ Pojištění majetku
‣ Pojištění přerušení nebo omezení provozu
‣ Pojištění přepravy zásilek
‣ Pojištění strojů a strojních zařízení
‣ Pojištění elektroniky a elektronických zařízení
⇒ Zobrazit více

Pojištění měst a obcí

Předmětem pojištění je povinnost krajů, měst nebo obcí nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vyplývající ze zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
⇒ Zobrazit více

Zemědělské pojištění

‣ Pojištění hospodářských zvířat
‣ Pojištění plodin
‣ Pojištění lesních porostů
‣ Pojištění koní

Škody

1. v případě škody na majetku, zranění, nebo škody nad 100 000 Kč volejte vždy policii (tel. 158)
2. je-li to možné, nafoťte škodu a písemně zdokumentujte, tj. sepište si všechny kontaktní údaje v případě více účastníků na škodě
3. návodem vám je formulář Zápis o dopravní nehodě
4. kontaktujte správce své pojistné smlouvy
5. kontaktujte svoji asistenční službu (uvedenou na zelené kartě) – pozor na lovce nehod!

V případě dopravní nehody v zahraničí se řiďte naším doporučením:

1. raději vždy volejte policii
2. podepisujte policejní protokol pouze tehdy, pokud s ním souhlasíte
3. pokud máte vůči policejnímu protokolu námitky, napište je klidně v češtině
4. uchovejte si kopii protokolu pro potřeby hlášení pojistné události
5. pokud nejste viníkem nehody, zapište si:

- jména a adresy řidičů a svědků havárie
- registrační značku vozidla
- rodné číslo řidiče, který nehodu způsobil
- číslo dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo zelené karty
- jméno pojistitele, u kterého je viník nehody pojištěn

6. kontaktujte svoji asistenční službu (uvedenou na zelené kartě) – pozor na lovce nehod!
7. po návratu z ciziny neprodleně kontaktujte správce své pojistné smlouvy

KRÁDEŽ, LOUPEŽ, ODCIZENÍ, VANDALISMUS

1. kontaktujte správce své pojistné smlouvy
2. vždy kontaktujte policii (tel. 158)
3. je-li to možné, nafoťte škodu a písemně zdokumentujte

1. kontaktujte správce své pojistné smlouvy
2. v případě požáru kontaktujte vždy HZS (tel. 150)
3. zajistěte co nejvíce informací a dokumentace o škodě (fotodokumentace)
4. zajistěte místo tak, aby se škoda nezvětšovala

U ŠKOD NA PLODINÁCH

1. po zjištění vzniku škody na porostech neprodleně nahlaste pojistnou událost správci pojištění
2. do prohlídky likvidátora ponechejte porost bez jakéhokoliv zásahu
3. další postup a potřebné doklady upřesníme individuálně po konzultaci s naším pracovníkem

U ŠKOD NA ZVÍŘATECH

1. po zjištění vzniku škody na zvířatech neprodleně nahlaste pojistnou událost správci pojištění
2. zajistěte prvotní doklady:

a. veterinární osvědčení s uvedením příčiny úhynu, utracení, příp. nutného poražení
b. kafilerní doklad
c. pitevní protokol nebo nález z porážky zvířat

3. další postup a potřebné doklady upřesníme individuálně po konzultaci s naším pracovníkem

Kontaktujte nás

Beru na vědomí, že společnost použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení mého dotazu.
Beru na vědomí, že společnost použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení mého dotazu.

ABC - CONSULTING

S námi to jde snadno!